تیم هانسل

made for M

گالری تصاویر هانسل

DAVOOD REZAEI

گالری تصاویر هانسل

FATEMEH KHAJEH ZADEH

گالری تصاویر هانسل

M. R. ROSHANAK

گالری تصاویر هانسل

MINA KARAMI

گالری تصاویر هانسل

SHAGHAYEGH BARFAK

گالری تصاویر هانسل

NEDA MORADIZADEH​

تیم هانسل مهندس ایمان طاهری

IMAN TAHERI

گالری تصاویر هانسل

SEPIDEH MAMASANI

گالری تصاویر هانسل

SOROUSH RAZMJOEI

گالری تصاویر هانسل

NAHID MORADI

گالری تصاویر هانسل

MELIKA KHAJEH

فرهنگ سازمانی هانسل

در هانسل اولویت با آرامش محیط کار است؛ انرژی‌های مثبت و محیطی دوستانه بین تمام کارکنان شرکت، جاری‌ است. اینجا همه می‌کوشند فضای کار را با پرورش گیاهان و مراقبت از گلدان‌ها و گفتگوهای دوستانه بهبود ببخشند زیرا اینجا خانه‌ دوم ماست و همه شریک شادی و غم هم هستیم.

هانسل تیم
هانسل تیم
هانسل تیم

یه تیم باید باحال باشه

روحیه تیمی در هانسل یک ارزش بزرگ است که تضمین می‌کند همیشه ارتباط بین تمام بخش‌های سیستم ما با دوستی و احترام، حفظ شود.

هانسل تیم
هانسل تیم
هانسل تیم