تیم هانسل

made for M

SADEGH BAGHBANI

هانسل تیم ما صادق سماواتی

SADEGH SAMAVATI

SADEGH BAGHBANI

هانسل تیم ما صادق سماواتی

SADEGH SAMAVATI

داود رضایی

هانسل تیم ما داوود رضایی

.

درسا دانشور

هانسل تیم
Davood Rezaei

DAVOOD REZAEI

هانسل تیم ما فاطمه خواجه زاده

FATEMEH KHAJEZADE

مینا کرمی هانسل تیم ما

MINA KARAMI

هانسل تیم ما محمد رضا روشنک

M.R. ROSHANAK

Davood Rezaei

DAVOOD REZAEI

هانسل تیم ما فاطمه خواجه زاده

FATEMEH KHAJEH ZADEH

هانسل تیم ما محمد رضا روشنک

M. R. ROSHANAK

مینا کرمی هانسل تیم ما

MINA KARAMI

مهندس ایمان طاهری تیم ما هانسل

IMAN TAHERI

ندا مرادی زاده هانسل تیم ما

NEDA MORADIZADEH

Negar Hajiani

NEGAR HAJIANI

Shaghayegh Barfak

SHAGHAYEGH BARFAK

Shaghayegh Barfak

SHAGHAYEGH BARFAK

Negar Hajiani

NEGAR HAJIANI

ندا مرادی زاده هانسل تیم ما

NEDA MORADIZADEH​

مهندس ایمان طاهری تیم ما هانسل

IMAN TAHERI

Sepideh Mamasani

SEPIDEH MAMASANI

Soroush Razmjoei

SOROUSH RAZMJOEI

Nahid Moradi

NAHID MORADI

Melika Khajeh

MELIKA KHAJEH

Nahid Moradi

NAHID MORADI

Sepideh Mamasani

SEPIDEH MAMASANI

Soroush Razmjoei

SOROUSH RAZMJOEI

Melika Khajeh

MELIKA KHAJEH

فرهنگ سازمانی هانسل

در هانسل اولویت با آرامش محیط کار است؛ انرژی‌های مثبت و محیطی دوستانه بین تمام کارکنان شرکت، جاری‌ است. اینجا همه می‌کوشند فضای کار را با پرورش گیاهان و مراقبت از گلدان‌ها و گفتگوهای دوستانه بهبود ببخشند زیرا اینجا خانه‌ دوم ماست و همه شریک شادی و غم هم هستیم.

هانسل تیم
هانسل تیم
هانسل تیم ما اردو

یه تیم باید باحال باشه

روحیه تیمی در هانسل یک ارزش بزرگ است که تضمین می‌کند همیشه ارتباط بین تمام بخش‌های سیستم ما با دوستی و احترام، حفظ شود.

هانسل تیم
هانسل تیم ما تولد دو سالگی هانسل
هانسل تیم

با هانسل همراه باش

اگه فکر میکنی کارت درسته و می تونی عضوی از تیم ما باشی با ما تماس بگیر.