کروم بوک

کروم بوک ها به‌ خاطر کار و تحصیل از راه دور هر روز در حال رشد هستند که برای بسیاری از ما اتفاق افتاده است. اگر دانشجو هستید و بودجه کمی دارید، سری کروم بوک های ایسوس بهترین انتخاب هستند و تمام نیازهای شما را برآورده می‌کنند. کروم بوک ها اغلب سبک‌وزن هستند، بنابراین با تهیه یک Chromebook متناسب با نیازهای خود، از کمردرد در امان بمانید. در کروم بوک از بازی‌های اضافی یا برنامه‌های کاربردی زیاد خبری نیست بنابراین به یک پلتفرم انجام تکالیف تبدیل می‌شود و به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا بدون حواس‌پرتی و به‌ صورت آنلاین و آفلاین به درس‌های خود بپردازند.

  کروم بوک - 2022
 • Chromebook Enterprise Tab 510
 • Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401)
 • (Chromebook Flip CX5 (CX5601
 • Chromebook Flip CX1 (CX1500)
 • Chromebook Flip CX1 (CX1400)
  کروم بوک - 2021
 • Chromebook Vibe CX55 Flip (CX5501)
 • Chromebook Detachable CM3 (CM3000)
 • (Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000
 • Chromebook CM14 Flip (CM1402F)
 • Chromebook Flip CM5 (CM5500)
 • Chromebook Flip CM3 (CM3200)
 • Chromebook Flip CM1 (CM1400)
 • Chromebook Enterprise Flip CX5 (CX5500)
 • Chromebook Flip CX5 (CX5500)
 • (Chromebook Enterprise Flip CX5 (CX5400
 • (Chromebook Flip CX5 (CX5400
 • (Chromebook Flip CX3 (CX3400
 • Chromebook Flip CX1 (CX1102)
 • (Chromebook Flip CR1 (CR1100
 • Chromebook CM14 (CM1402C)
 • (Chromebook Enterprise CX9 (CX9400
 • Chromebook CX9 (CX9400)
 • (Chromebook CX1 (CX1700
 • (Chromebook CX1 (CX1500
 • (Chromebook CX1 (CX1400
 • ASUS Chromebook CX1 (CX1102)
 • (Chromebook CX1 (CX1101
 • (Chromebook CX1 (CX1100
 • (Chromebook CR1 (CR1100
 • Chromebook C202
  کروم بوک - 2020
 • Chromebook Flip C436
  کروم بوک - 2019
 • (Chromebook Enterprise Flip CM5 (CM5500
 • Chromebook Flip C434
 • Chromebook Flip C433
 • Chromebook Flip C214
 • Chromebook C523
 • Chromebook C425
 • Chromebook C424
 • Chromebook C403
 • Chromebook C204
  کروم بوک - 2018
 • Chromebook C423
 • Chromebook C223
  کروم بوک - 2017
 • Chromebook Flip C302
 • Chromebook Flip C213