ایسوس

ایسوس شرکت تولیدکننده فناوری تایوانی است که دفتر مرکزی این شرکت در تایپه، پایتخت تایوان قرار دارد. محصولات اصلی ASUS شامل مادربورد، سرور، رایانه شخصی، لپ‌ تاپ، نمایشگر، کارت گرافیک و ... می‌شود. ایسوس توسط چهار مهندس کامپیوتر که در شرکت ایسر فعالیت می‌کردند در تاریخ ۲ آوریل ۱۹۸۹ در تایوان تأسیس شد. در حال حاضر این شرکت، به غیر از کشور مبدأ، محصولات خود را در سایر کشورهای ۵ قارهٔ جهان نیز توزیع می‌کند. نام آن از ۴ حرف آخر کلمه پگاسوس ( اسب بالدار افسانه‌های یونان باستان ) گرفته شده‌است. ایسوس، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکنندهٔ مادربورد در دنیاست و در یک‌سال منتهی به ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹، در بیش از ۲۹ درصد رایانه‌های دنیا و بیش از هر شرکت دیگری، از مادربوردهای این شرکت استفاده شده‌ است. درآمد شرکت ایسوس در سال ۲۰۰۹ میلادی، ۲۱ میلیارد دلار و سود آن حدود ۵۲۲ میلیون دلار بوده‌ است.

فیلتر
  ایسوس - 2023
 • Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
 • Zenbook 14 OLED UX3402
 • Zenbook 14 OLED (UM3402)
 • Vivobook Go 15 OLED (E1504F)
 • Vivobook Go 14 (E1404F)
 • Vivobook S 16 Flip OLED (TN3604)
 • Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604)
 • Vivobook Pro 16X OLED (K6604)
 • Vivobook 16 OLED (X1605)
 • Asus Vivobook 16 (X1605)
  ایسوس - 2022
 • BR1102F
 • BR1102C
 • Zenbook 17 Fold OLED UX9702
 • Zenbook 14 Flip OLED UP5401 (12th Gen Intel)
 • Zenbook 14 Flip OLED UN5401 (AMD Ryzen 6000 series)
 • Zenbook S 13 Flip OLED UP5302
 • Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582 12th Gen Intel)
 • Zenbook 14X OLED Space Edition UX5401
 • Zenbook 14X UX5401 (12th Gen Intel)
 • Zenbook 14X UX5401 (12th Gen Intel)
 • Zenbook 14X OLED UM5401 (AMD Ryzen 6000 series)
 • Zenbook 14X UM5401 (AMD Ryzen 6000 series)
 • Zenbook 14X OLED UX5400 (12th Gen Intel)
 • Zenbook 14 OLED UX3402
 • Vivobook Pro 15X K6501
 • Vivobook S 16X OLED M5602 (AMD Ryzen 6000 Series)
 • Vivobook S 16X M5602 (AMD Ryzen 6000 Series)
 • Vivobook S 16X OLED S5602
 • Vivobook S 16X S5602
 • Vivobook S 15 OLED M3502 (AMD Ryzen 6000 series)
 • Vivobook S 15 M3502 (AMD Ryzen 6000 series)
 • Vivobook S 15 OLED K3502
 • Vivobook S 15 K3502
 • Vivobook S 14X OLED M5402
 • Vivobook S 14X OLED S5402
 • Vivobook S 14 OLED M3402 (AMD Ryzen 6000 series)
 • Vivobook S 14 M3402 (AMD Ryzen 6000 series)
 • Vivobook S 14 OLED M3402
 • Vivobook S 14 OLED K3402
 • Vivobook S 14 K3402
 • Vivobook Pro 16X OLED N7601
 • Vivobook Pro 16X N7601
 • Vivobook Pro 16X OLED M7601
 • Vivobook Pro 16X M7601
 • Vivobook Pro 16X OLED N7600 (12th Gen Intel)
 • Vivobook Pro 16X N7600 (12th Gen Intel)
 • Vivobook Pro 16X OLED M7600 (AMD Ryzen 6000 Series)
 • Vivobook Pro 16X M7600 (AMD Ryzen 6000 Series)
 • Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
 • Vivobook Pro 16 OLED (K6602)
 • Vivobook Pro 15X OLED M6501
 • Vivobook Pro 15X M6501
 • Vivobook Pro 15 OLED K6500
 • Vivobook Pro 15 K6500
 • Vivobook Pro 15 OLED M6500 (AMD Ryzen 6000 Series)
 • Vivobook Pro 14 OLED M6400 (AMD Ryzen 6000 Series)
 • Vivobook Pro 14 OLED K6400
 • Vivobook 17 (X1704)
 • Vivobook 17X K1703
 • Vivobook 17 X1702
 • Vivobook 16X OLED X1603
 • Vivobook 16X X1603
 • Vivobook 16 OLED (X1605)
 • Asus Vivobook 16 (X1605)
 • Vivobook 15 (X1504)
 • Vivobook 14 OLED (X1405)
 • Vivobook 14 (X1404)
 • Vivobook 14X OLED X1403
 • Vivobook 14X X1403
 • Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition
 • Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition
 • ExpertBook B3 Detachable (B3000)
 • ExpertBook B9 OLED B9403 (13th Gen Intel)
 • ExpertBook B9 (B9400 12th Gen Intel)
 • ExpertBook B6 Flip B6602F
 • ExpertBook B5 Flip OLED B5602F
 • ExpertBook B5 Flip B5602F
 • ExpertBook B5 OLED B5602
 • ExpertBook B5 B5602
 • ExpertBook B5 Flip (B5402F 12th Gen Intel)
 • ExpertBook B5 B5402C (12th Gen Intel)
 • ExpertBook B5 Flip (B5302F 12th Gen Intel)
 • ExpertBook B5 B5302 (12th Gen Intel)
 • ExpertBook B3 Flip (B3402 12th Gen Intel)
 • ExpertBook B2 Flip B2502F
 • ExpertBook B2 B2502C
 • ExpertBook B2 Flip B2402F
 • ExpertBook B2 B2502C
 • ExpertBook B1 B1502
 • ExpertBook B1 B1500 (12th Gen Intel)
 • ExpertBook B1 B1402
 • ExpertBook B1 (B1400 12th Gen Intel)
 • ExpertBook L2 Flip L2402F
 • ExpertBook L2 L2402C
 • Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401)
 • (Chromebook Flip CX5 (CX5601
 • Chromebook Flip CX1 (CX1500)
 • Chromebook Flip CX1 (CX1400)
  ایسوس - 2021
 • ZenBook Flip 15 UX564
 • ZenBook Flip 15 Q528
 • Zenbook Flip 13 OLED UX363
 • Zenbook Flip S13 OLED UX371
 • Zenbook Flip S13 UX371
 • ZenBook S UX393
 • Zenbook Pro 15 OLED UM535
 • Zenbook Pro 15 UM535
 • Zenbook 14X OLED UX5400
 • Zenbook 14 UM425 2021
 • Zenbook 13 OLED UX325
 • ZenBook 13 OLED UM325
 • X515 (11th Gen Intel)
 • Vivobook Go 14 Flip (TP1400)
 • Vivobook Go 14 Flip (TP1401)
 • Vivobook Go 15 (E510)
 • Vivobook Go 14 (E410)
 • Vivobook Go 12 (E210)
 • Vivobook S 16X OLED (M5602 AMD Ryzen 5000 Series)
 • Vivobook S 16X (M5602, AMD Ryzen 5000 Series)
 • Vivobook S 15 OLED M3502
 • Vivobook S 15 M3502
 • VivoBook S15 S533
 • Vivobook S15 M533
 • VivoBook S15 S532
 • Vivobook S 14 Flip OLED (TN3402)
 • Vivobook S 14 Flip (TN3402)
 • Vivobook S 14 M3402
 • VivoBook S14 S433
 • VivoBook S14 S433
 • Vivobook S14 S435
 • VivoBook S13 S333
 • VivoBook Flip 14 TP470
 • VivoBook Flip 14 TM420
 • Vivobook Pro 16X OLED N7600
 • Vivobook Pro 16X N7600
 • Vivobook Pro 14X OLED N7400
 • Vivobook Pro 16X OLED M7600
 • Vivobook Pro 16X M7600
 • Vivobook Pro 15 M6500 (AMD Ryzen 5000 series)
 • Vivobook Pro 15 OLED K3500
 • Vivobook Pro 15 K3500
 • Vivobook Pro 15 OLED M3500
 • Vivobook Pro 15 M3500
 • Vivobook Pro 14X OLED M7400
 • Vivobook Pro 14 OLED M6400
 • Vivobook Pro 14 K3400
 • Vivobook Pro 14 OLED M3401
 • Vivobook Pro 14 M3401
 • Vivobook 17X M1703
 • Vivobook 17 M1702
 • VivoBook 17 (X712 11th Gen Intel)
 • Vivobook 16X OLED M1603 (AMD Ryzen 5000 series)
 • Vivobook 16X M1603 (AMD Ryzen 5000 series)
 • Vivobook 16 OLED (X1605)
 • Asus Vivobook 16 (X1605)
 • Vivobook 15X OLED (M1503 AMD Ryzen 5000 series)
 • Vivobook 15 OLED K513
 • VivoBook 15 K513
 • Vivobook 15 OLED M513
 • Vivobook 15 M513 (AMD Ryzen 5000 Series)
 • VivoBook 15 X513
 • Vivobook 14X M1403
 • VivoBook 14 M413
 • VivoBook 14 K413
 • Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
 • Expertbook B7 Flip B7402F
 • ExpertBook B5 Flip B5402F
 • ExpertBook B5 B5402C
 • ExpertBook B5 Flip OLED B5302F
 • ExpertBook B5 Flip B5302F
 • ExpertBook B5 OLED B5302C
 • ExpertBook B5 B5302C
 • ExpertBook B3 Flip B3402
 • ExpertBook B1 B1500
 • ExpertBook B1 B1400
 • ExpertBook L2 Flip L2502F
 • ExpertBook L2 L2502C
 • Chromebook Vibe CX55 Flip (CX5501)
 • Chromebook Detachable CM3 (CM3000)
 • Chromebook CM14 Flip (CM1402F)
 • Chromebook Flip CM5 (CM5500)
 • Chromebook Flip CM3 (CM3200)
 • Chromebook Flip CM1 (CM1400)
 • Chromebook Enterprise Flip CX5 (CX5500)
 • Chromebook Flip CX5 (CX5500)
 • (Chromebook Enterprise Flip CX5 (CX5400
 • (Chromebook Flip CX5 (CX5400
 • (Chromebook Flip CX3 (CX3400
 • Chromebook Flip CX1 (CX1102)
 • (Chromebook Flip CR1 (CR1100
 • Chromebook CM14 (CM1402C)
 • (Chromebook Enterprise CX9 (CX9400
 • Chromebook CX9 (CX9400)
 • (Chromebook CX1 (CX1700
 • (Chromebook CX1 (CX1500
 • (Chromebook CX1 (CX1400
 • ASUS Chromebook CX1 (CX1102)
 • (Chromebook CX1 (CX1101
 • (Chromebook CX1 (CX1100
 • (Chromebook CR1 (CR1100
 • Chromebook C202
 • BR1100C
 • BR1100F
 • R565
 • P1511
 • R465
  ایسوس - 2020
 • ZenBook Flip 15 UX563
 • Zenbook Flip 13 UX363
 • Zenbook Pro 15 OLED (UX535)
 • Zenbook Pro 15 (UX535)
 • Zenbook 14 UM425
 • ZenBook 14 UX433
 • ZenBook 14 UM433
 • ZenBook 13 UX334
 • ZenBook 13 UX325
 • Vivobook Flip 14 TP412
 • Vivobook Flip 14 TP401
 • Vivobook Pro 15 OLED M6500
 • Vivobook Pro 15 M6500
 • VivoBook 17 M712
 • VivoBook 17 X712
 • Vivobook 16X OLED M1603
 • Vivobook 16X M1603
 • Vivobook 15X OLED M1503
 • Vivobook 15 X571
 • Vivobook 15 K571
 • VivoBook 14 X413
 • ExpertBook B9 B9400
 • ExpertBook B9 B9450
 • ExpertBook L1 L1400
 • ExpertBook P2 P2451
 • Chromebook Flip C436
 • X515
 • X509
 • M509
  ایسوس - 2019
 • ExpertBook L1 L1500
 • ExpertBook P1 P1510
 • ExpertBook P1 P1410
 • (Chromebook Enterprise Flip CM5 (CM5500
 • Chromebook Flip C434
 • Chromebook Flip C433
 • Chromebook C523
 • Chromebook C424
 • Chromebook C403
 • Chromebook C204
  ایسوس - 2018
 • Chromebook C423
 • Chromebook C223
  ایسوس - 2017
 • Chromebook Flip C302
 • Chromebook Flip C213
 • W202